2. TECHNICKÁ POMOC

16.05.2015 11:51

10. 2. 2015., 19:41 h. - TP - ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ, Doubice

Dnes byla naše jednotka vyslána operačním důstojníkem do Doubice. Po příjezdu na místo a následném průzkumu bylo zjištěno, že strom je již rozřezaný. 

Po nahlášení této události byl cca 100m dál po cestě spatřen strom, který zasahoval přes celou vozovku a částečně i do drátů elektrického napětí.

Strom byl naší jednotkou rozřezán, odklizen na stranu, vozovka zametena od větví a komunikace byla zprůjezdněna. Jednotka se vrací zpět na základnu.